Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Μιλώντας με έναν Γκρίζο Λύκο της Θράκης

Ένας Γκρίζος Λύκος γεννιέται…

Η οργάνωση των Γκρίζων Λύκων, είναι αρκετά γνωστή τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό. Η δράση των Γκρίζων Λύκων, σε πολλές (αν όχι πάντα) περιπτώσεις, ελάχιστα διαφέρει με εκείνη της Μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Η συμμετοχή της οργάνωσης σε ακραίες ενέργειες έχει καταγραφεί επανηλειμμένα κατά το παρελθόν, σε δράσεις κυρίως κατά του Ελληνισμού, αλλά και σε ενέργειες που έχουν γίνει εντός ή εκτός της Τουρκίας και σύμφωνα πάντα με τα συμφέροντα της "μητέρας πατρίδας".
Η συσχέτιση των Γκρίζων Λύκων με πολιτικές δολοφονίες έχει αποδειχθεί (ο παρ’ ολίγον δολοφόνος του Πάπα ήταν μέλος των Γκρίζων Λύκων) και αποτελεί ένα φαινόμενο που «σκιάζει» την εθνικιστική δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Η συνέχεια εδώ

Posted via email from olympianspirit's posterous

Δεν υπάρχουν σχόλια: